Stekbeworteling bij onze plantenkwekerij in Bleiswijk: klanten ontzorgen.

Onze plantenkwekerij in Bleiswijk is een modern opkweekbedrijf. Wij verzorgen de opkweek van siergewassen uit zaad en stek. Een gezonde en betrouwbare basis voor de nieuwe teelten van onze klanten!

Opkweek van siergewassen: rozen

Onze plantenkwekerij in Bleiswijk is specialist in uitgangsmateriaal voor de rozenteelt. Wij kweken de rozenplanten in opdracht van diverse kwekers en breeders. In speciale, modern ingerichte stekruimten, doen we stekbeworteling en stenten van rozen. Onze opkweek van siergewassen vormt de basis voor een gezond en betrouwbaar gewas.

Onze plantenkwekerij in Bleiswijk levert optimale kwaliteit

Bij de opkweek van siergewassen gebruikt onze plantenkwekerij in Bleiswijk biologische gewasbescherming. Wij werken volgens een uitgekiend hygiëne protocol waarin alle stappen zijn vastgelegd. Van hout selecteren tot het knippen van hout en stekken, het behandelen, steksteken en afleveren. Met onze opkweek van siergewassen staan wij borg voor een betrouwbaar product en optimale kwaliteit.

Opkweek van siergewassen: orchideeën

Sinds 2000 verzorgen wij de opkweek van orchideeënplanten.

Hierbij zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Opkweek vanuit laboratorium tot oppotbare plant in kweekbak
  • Opkweek vanuit lab tot oppotbare plant in plug
  • Opkweek vanuit kweekbak of plug tot koelbare plant
  • Afkweek tot afleverbare plant

Vooraf worden uw wensen met de verkoper en teeltspecialist doorgesproken , zaken zoals:

  • Potsoort
  • Planttype
  • Substraatsoort
  • Teeltstrategie
  • Manier van afleveren
  • Toepassing biologische gewasbescherming

Dankzij korte lijnen binnen ons bedrijf kunnen wij goed op specifieke klantwensen inspelen.

Tijdens opkweek van siergewassen is een bezoek aan ons bedrijf altijd mogelijk om uw planten op de voet te volgen. U kunt rechtstreeks met de teeltspecialist een afspraak maken om de voortgang van uw planten te bespreken.

Stekbeworteling vanuit stek of zaad

Plantenkwekerij Leo Ammerlaan doet stekbeworteling voor diverse gewassen zoals; Pelargonium, Poinsettia, Campanula, Hebe, diverse vaste planten en verschillende eenjarige zomerbloeiers, vanuit zaad en stek.