Hygiëne voor alles!

//Hygiëne voor alles!

Strenge hygiëneregels helpen Plantenkwekerij Leo Ammerlaan om gezonde en veilige producten op te kweken en af te leveren.

Hygiëneprotocol voor een gezonde teelt

Plantenkwekerij Leo Ammerlaan hanteert strenge hygiëneregels voor alle medewerkers, bezoekers en chauffeurs. Een speciaal hygiëneprotocol helpt de teelten te beschermen tegen virussen en bacteriën. Er vinden strenge controles plaats op inkomend plantmateriaal en zaden. Ook tijdens de teelt wordt voortdurend getoetst. Verder stellen wij strenge veiligheidseisen aan kleding en gedrag van medewerkers. De hygiëneregels gelden voor iedereen die bij onze teelt betrokken is. Samen zorgen wij voor een gezond en veilig product!

2015-01-20T14:44:31+00:00